Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Enhancement of anti-tumor effects of checkpoint inhibitors by selenium in melanoma.


Huvudsökande: Lotta Gustafsson
Arbetsplats: Clinical Sciences, Lund


Immunoterapi är en av de mest effektiva behandlingsmodaliteterna för melanom och har visat lovande resultat för ökad överlevnad hos patienter. Flera checkpoint modulatorer (PD-1 ligand, en antikropp mot programmerad cell död receptor) samt antikroppar mot cytotoxiska T lymfocyt antigen 4 (CTLA-4) har godkänts av FDA (Food and Drug Administration) för klinisk behandling av melanom (Keytruda and Opdivo). Samtidigt har man visat att kombinera dessa hämmare med chemoterapi och strålning eller andra immun-modulatorer kan leda till ökad effekt. Selen är ett viktigt spårämne som signifikant hämmar tillväxten av cancerceller. Dessutom har vi och andra funnit att selen uppvisar immunmodulerande effekter. Selen ökadar andelen av CD4+ T-hjälparceller och tillbakabildar de tumörinducerade CD8+ T-cellerna i brösttumörbärande möss. Dessutom har det visat sig att selen ökar melanomcellers förmåga att kunna kännas igen av vårt immunförsvar genom att MHC klass I-cellytantigener på B16F10 melanomceller ökar. Flera studier har visat att T-regulatoriska celler som tar sig in i tumören försämrar immunsvaret mot tumören och är förknippat med sämre utfall hos melanompatienter. Vi har visat att selen minskar infiltration av regulatoriska T celler i tumörvävnad samt att selen destabiliserar regulatoriska T celler i tumören och därför spelar selen en viktig roll vid behandling av melanom. Följaktligen kan selen potentiellt kombinationeras med immunomodulerande behandlingar hos melanompatienter. Anti-PD-1, som är godkänt av FDA, är aktiv i melanom men endast hos en minoritet av patienter. Vi har visat att selen kan förbättra effekten av anti-PD-1. Selen kan fungera som en potentiell billig och potent immunmodulator för att förbättra anti- tumörsegenskapen hos anti-PD-1 eller anti-PD-1 / anti-CTLA4-kombinationen i kliniken. Målet med min och vår forskning är initialt: 1. Att verifiera att selen kan förbättra effekteren av anti-PD-1. 2. Att undersöka mekanismerna varför selen förstärker antitumörverkan av anti-PD-1.