Atopic dermatitis

Beviljade anslag till forskare inom dermatologi och Venereologi

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom dermatologi/hudsjukdomar samt venereologi/könssjukdomar kan synliggöras.

Nedan finner du namn på forskare inom dermatologi och Venereologi som vi har valt att stötta

« Gå tillbaka

Effects of post-translational modifications of LL-37 in psoriasis


Huvudsökande: Josefin Lysell
Arbetsplats: Medicine, KI, Solna , Stockholm


Antimikrobiella peptider fungerar som en form av kroppseget antibiotika och skyddar oss ständigt mot mikrober. Utöver denna uppgift har antimikrobiella peptider visats vara av stor betydelse för reglering av vårt immunsvar i tex hud och slemhinna. Antimikrobiella peptider är involverade i sjukdomsutvecklingen vid flera inflammatoriska sjukdomar som psoriasis och reumatism. Både den immunreglerande och antimikrobiella effekten är beroende av peptidernas struktur och laddning. Modifikationer av dessa peptider, vilket sker normalt i kroppen, påverkar deras struktur och laddning och därigenom effekten på bakterier och vårt immunsvar. LL-37, är en antimikrobiell peptid som är kraftigt förhöjd i hud och blodet hos psoriasis patienter och har visats vara involverad i utvecklingen av psoriasis. Nyligen har studier visat att modifikationer av LL-37 har stark påverkan på peptidens immunologiska effekter och bakteriedödande kapacitet. Fördelning och skillnader i effekt mellan olika varianter av LL-37 vid psoriasis har dock inte studerats och är aktuellt fokus för vår forskning. Då LL-37 och dess modifiering skulle kunna innebära framtida angreppspunkter för behandling av psoriasis behöver vi bättre kunskap om vilka varianter av peptiden som är involverade i inflammationen vid psoriasis och deras olika effekter på immunsystemet och bakterier.