Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Destructive treatment methods for Bowen's disease - A prospective, controlled and randomized study


Huvudsökande: John Paoli
Arbetsplats: Department of Dermatology and Venereology, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, Göteborg


Destruktiv behandling av Bowens sjukdom: en prospektiv, kontrollerad och randomiserad studie Bowens sjukdom är ett förstadium till en typ av hudcancer som kallas skivepitelcancer. Antalet fall i Sverige har trefaldigats under de senaste två decennierna. Bowens sjukdom kan behandlas med ett stort antal olika metoder. Destruktiva behandlingsmetoder som curettage (skrapning), kryobehandling (frysning) och curettage och elektrodesiccation (C&ED, skrapning och bränning) betraktas som några av de enklaste och billigaste samt sannolikt billigaste metoderna men idag saknas evidens avseende dess effektivitet, risken för återfall och biverkningar. I denna prospektiva, randomiserade och kontrollerade studien kommer vi att inkludera upp till 220 fall av Bowens sjukdom lokaliserade ovan knäet för behandling med antingen curettage eller kryobehandling och lika många fall nedom knäet för behandling med curettage eller C&ED. Sårläkningen kommer att bedömas efter 4 veckor, klinisk respons uppskattas efter 3 månader och återfallsrisken bedöms vid kontroller efter 1, 3 respektive 5 år. Trots att dessa behandlingsmetoder har använts i klinisk rutinsjukvård i flera decennier blir detta den första studien som på ett systematiskt sätt utvärderar hur effektiva dessa destruktiva metoder är, hur stor återfallsrisken är samt dess olika fördelar avseende sårläkning respektive kosmetiskt resultat.