Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

QUANTIFICATION OF DERMAL WATER CONTENT IN THE MODELLING OF CUTANEOUS MICRODIALYSIS DATA USING SPATIAL FREQUENCY DOMAIN SPECTROSCOPY


Huvudsökande: Chris Anderson
Arbetsplats: , Linköping


Mikrodialys är en teknik som möjliggör provtagning av både kroppsegna och tillsatta ämnen i huden, genom ett minimalt ingrepp. Tekniken kan användes i normal, sjuk eller påverkad hud. Mikrodialys är en känslig teknik som kan mäta små mängder av ämnena, men för att på ett bra sätt kunna tolka dessa data krävs det att man tar hänsyn till tre vävnadsspecifika faktorer: blodflöde, vattenhalt och "tortuositet" (påverkan av vävnadsstrukturen på ämnets flöde). Idag tar man endast hänsyn till blodflödet (genom direkt mätning med t.ex. polarisationsspektroskopi eller genom att mäta hur mycket som försvinner av ett ämne såsom urea tillsatt till perfusatet. Det här projektet fokuserar på att mäta vattenhalten i vävnaden runt katetermembranet genom att använda Spatial Frequency Domain Spectroscopy (SFDS), vilket ger en detaljerad, spatiell och tidsupplöst vattenmängd. Detta kommer att möjliggöra modellering av oprocesserade mikrodialysvärden som därmed underlättar tolkningen av data, vilket har ett stort värde både i forskning och i kliniska tillämpningar. Den insamlade SFDS-data kan också ha betydelse för den mer komplexa frågan angående tortuositet. Dessutom kan möjligheten att mäta vattenmängden i huden ha betydelse utöver mikrodialys på andra kliniska områden såsom mätning av ödem (det klassiska kliniska tecknet på inflammation, svullnad) och systemisk vattenbelastning.