Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Studier av aminosyretransportörerna SLC7A5, SLC7A8 samt andra gener/proteiner av betydelse för cellmetabolism och proliferation i huden med fokus på basalcellscancer


Huvudsökande: Magnus Lindberg
Arbetsplats: School of Medical Sciences, Örebro


Förekomsten av hudcancer ökar kraftigt och basalcellscancer är den vanligaste formen. Det finns behov av mer kunskap om basalcellscancer för att kunna utveckla billigare och enklare behandlingsmetoder. En forskningsgrupp har bildats genom ett samarbete mellan Hudkliniken Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) och Kliniskt forskningslaboratorium (USÖ) där vi studerar förändringar i gener och genuttryck (proteiner) i basalcellscancer. Hittills har två studier publicerats och artiklarna planeras ingå i en doktorsavhandling. I den första studien undersöktes skillnaden mellan normal hud och basalcellscancer gällande ett mitokondriellt transportprotein som eventuellt kan påverka cellernas tillväxt. Vi fann att basalcellscancern hade en lägre mängd av proteinet. I den andra studien har vi funnit ett ökat uttryck av 2 så kallade remtransportörer i tumörvävnaden. Akut och kronisk UV-skada är en riskfaktor för uppkomst av basalcellscancer. I kommande arbete planerar vi nu att undersöka hur uttrycket av aminosyretransportörerna ser ut i akut och kroniskt UV-skadad hud i förhållande till frisk normal hud. Detta har betydelse för att förstå mer om skillnaden mellan normal hud och basalcellscancer. Vi planerar också studera markörer för proliferation i basalcellscancervävnad i förhållande till aminosyretransportörerna (SLC7A5 och SLC7A8) samt studera en känd hämmare av SLC7A5 som tillsätts odlade basalcellscancerceller för att se om det kan vara ett mål för nya läkemedel mot hudcancer.