Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Fighting infection and inflammation by utilizing innate immunity


Huvudsökande: Artur Schmidtchen
Arbetsplats: Division of Dermatology and Venereology Lund, Lund


Bättre diagnostik och behandling av sår. Svårläkta sår, postoperativa infektioner, eller infektioner i brännskador är stora kliniska problem, både för patienten som för sjukvården och samhället. I alla dessa tillstånd behöver vi bättre kunskap om orsaker till sjukdomsutvecklingen - för att bättre kunna förutsäga läkningsaktivitet och risk för infektion. Vi har också ett behov av nya sätt att förebygga och behandla infektioner, samt kontrollera den skadliga inflammationen som förhindrar normal sårläkning. Vår forskning fokuserar på de skyddsmekanismer vår kropp använder sig av under sårläkning för att hindra bakterieinfektioner samt reducera skadlig inflammation. Vi har upptäckt olika typer av peptider med bakteriedödande samt anti-inflammatoriska effekter. Ett protein som vi specialstuderat är trombin, ett koagulationsprotein, som finns i fibrin, och som sönderdelas under sårläkningen och ger upphov till mindre peptider med potenta immunmodulerande effekter. Forskningsresultaten utgör basen för läkemedelsutveckling av nya behandlingar mot sårinfektion, men kan också leda till nya diagnostiska markörer vid sårläkning. Genom att utveckla bättre diagnostiska metoder och läkemedel för att förebygga infektion och inflammation tidigt hoppas vi därmed kunna förbättra sårläkningen och minska risken för sårinfektioner.