Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

A translational study about the molecular pathogenesis of chronic wounds with focus on microRNA-200 family


Huvudsökande: Ning Xu Landén
Arbetsplats: Dermatology and Venereology Unit, Department of Medicine Solna, Stockholm


En translationell studie av den molekylära patogenesen av kroniska sår med fokus på mikroRNA-200 familjen Kroniska sår (CW) är ett stort och ökande globalt problem som drabbar både hälsa och ekonomi. Fortsatta ansträngningar görs mot en effektivare sårbehandling. Upptäckten av mikroRNA (MiRs) som kraftfulla gen-regulatorer ger hopp i strävan att utveckla nya miR baserade behandlingar för ett stort antal olika sjukdomar. Dock är fortfarande MiRs patofysiologiska roll i kroniska sår till stor del outforskad. Genom miR-profilering har vi nyligen identifierat medlemmarna i miR-200-familjen, som huvudsakligen uttrycks i epidermala keratinocyter. De utgör de mest ned-reglerade miR i venösa sår (VU), jämfört med normala sår, i den mänskliga sår-modellen. I det föreslagna projektet, strävar vi efter att avslöja miR-200 familjens roll i patofysiologin av kroniska sår. Vi kommer att undersöka molekylära mekanismer som reglerar miR-200 familjens uttryck, biologisk funktion(er) och målgener av miR-200 familjen i keratinocyter i huden då sårläkning sker. Dessutom kommer vi att utvärdera den terapeutiska potentialen hos påfyllning av miR-200 familj i kroniska sår, med hjälp av mänsklig ex vivo och mus in vivo sår, modeller. Denna studie kommer att lägga till nya lager av komplexitet till vår förståelse av patogenesen av CW, vilket kan leda till utveckling av nya RNA-baserade behandlingar för CW.