Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The formation of new contact allergens at vulcanization of rubber


Huvudsökande: Ola Bergendorff
Arbetsplats: Institute of Clinical Sciences, Malmö


Nästan 1,5 miljarder engångshandskar importerades till Sverige 2015. Hudproblem i sjukvården är ett stort problem som ofta kan bero på en kontaktallergi mot restkemikalier i handskarna. Vi kan med kemiska metoder påvisa hur nya kontaktallergen bildas vid tillverkningen som inte tidigare varit kända. I försök med odlade hudceller kan vi se om olika kemikalier är allergena eller hudirriterande. Olika kemiska ämnen kan påverka huden utan att ge allergi, exempelvis genom att den naturliga hudbarriären skadas så att andra ämnen i sin tur kan irritera och ge allergi. Med de metoder som vi kommera att använda och utveckla kommer vi att förstå mer av de bakomliggande orsakerna till att exempelvis engångshandskar av gummi ger hudproblem.