Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Psoriasis: Dermal lesion and genetic/epigenetic predisposition


Huvudsökande: Charlotta Enerbäck
Arbetsplats: Department of Clinical and Experimental Medicine (IKE) , Linköping


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom med en tydlig ärftlig komponent. Sjukdomen kännetecknas av en intensiv celldelning av de yttersta hudcellerna, en ökad mängd inflammatoriska celler i huden och nybildning av blodkärl. På senare tid har det uppmärksammats att psoriasis är associerad med ökad kardiovaskulär sjuklighet. Många drabbas också av ledbesvär. Vår forskning syftar till att förstå sjukdomens orsaker med målet att få nya infallsvinklar för behandling av psoriasis. Projektet är indelat i två delar. I den första delen vill vi beskriva avvikelser i regleringen av celldelning, cellutmognad och programmerad celldöd i psoriasishuden. Vi undersöker möjligheten av att använda s.k. MTH1 hämmare för att öka den programmerade celldöden i huden, vilket skulle kunna vara ett nytt behandlingssätt för psoriasis. Vårt andra projekt syftar till att beskriva hur ärftliga förändringar bidrar till psoriasissjukdomens uppkomst. Det finns många genlokalisationer i arvsmassan som är associerade till psoriasis, men väldigt lite är känt hur varianter i dessa gener påverkar sjukdomens uppkomst och förlopp.