Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Contact dermatitis-irritation and allergy-cause and effect Diarienummer 2541/2016:1


Huvudsökande: Cecilia Svedman
Arbetsplats: Inst för klin vet Malmö, Malmö


Vår hud har förmåga att skydda oss mot yttre faktorer som tex främmande kemikalier och mekanisk påfrestning men har också en viktig funktion genom att förhindra att vatten, salter och andra viktiga ämnen försvinner ur kroppen. När man drabbas av hudsjukdom skadas ofta denna viktiga hudbarriär. Eksem ger upphov till lidande med påverkad livskvalitet och om händerna drabbas ofta nedsatt arbetsförmåga. Förutom yttre faktorer som irriterande ämnen eller kontaktallergi spelar ofta ärftlighet en roll i huruvida man får eksem. För att kunna ge rätt behandling och undvika eksem måste man utreda hur de olika faktorerna påverkar eksemet. I en eksemutredning är det viktigt att särskilja irriterande ämnen och allergiframkallande. Det huvudsakliga målet med detta forskningsprojekt är att studera hur man kan optimera eksemutredningar så att man kan särskilja irritanter och allergiframkallande ämnes påverkan på eksem samt om hudens känslighet påverkas inte bara av ämnen vi får på vår hud utan också av de vi får i kroppen tex genom födan. Resultaten från projektet kan förbättra eksemutredningar och öka möjligheterna till bättre rådgivning och behandling för dem som drabbas av eksem.