Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Vitamin D status, Staphylococcus aureus and immunological response in patients with psoriasis and atopic eczema treated with phototherapy and Etanercept


Huvudsökande: Amra Osmancevic
Arbetsplats: Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg


Psoriasis och atopisk dermatit (AD) är de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomar, associerade med symptom från andra organ som uttryck för en generaliserad inflammatoriskt tillstånd. AD är starkt kopplad till astma, allergier och ökad benägenhet till olika hudinfektioner framför allt med Staphylococcus aureus. Däremot psoriasis patienter får väldigt sällan hudinfektioner trots en ökad kolonisation av olika bakterier. Ljusbehandling som ges till båda patientgrupperna har en immunodämpande effekt och stimulerar D vitaminproduktion. Förutom effekt på ben- och kalciumomsättning har vitamin D också immunomodulerande effekt. Väldigt lite är studerat om hur brist eller överskott av vitamin D kan påverka den medfödda immuniteten. En viktig del av den medfödda immuniteten är Toll-like receptors (TLRs 1-10). Säsongsvariation av D vitaminnivå kan påverka den medfödda immuniteten hos friska individer. Högre vitamin D nivå nedreglerar TLRs på ytan av peripheral blood mononuclear cells (PBMC) och cytokin produktion. Därmed sänks risken och känslighet för inflammation och infektion. Vi kommer att undersöka och mäta uttryck av inflammationsparametrar och D-vitaminnivåer hos patienter med psoriasis och AD innan, under och efter ljusbehandling och behandling med Etanercept (patienter med svår psoriasis) och jämföra dessa värden med nivåerna hos friska individer. Genom att studera skillnaden i inflammationen mellan de två sjukdomarna kan vi få bättre insyn i patogenesen och öppna vägen till nya behandlingsmöjligheter.