Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

The role of microRNAs in keratinocyte-immune cell interactions in psoriasis


Huvudsökande: Eniko Sonkoly
Arbetsplats: Dermatology and Venerology Unit, Dept of Medicine, Karolinska Institutet (adjungerad universitetslektor), Stockholm


Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom där kommunikationen mellan hudceller(keratinocyter) och immunceller bidrar till att upprätthålla kronisk inflammation i huden. MicroRNA (miRNA) är korta enkelsträngade RNA, som reglerar proteinkodande gener. Vi har tidigare visat att modulering av miRNA nivåer påverkar hudinflammation. Vi har nyligen gjort en förfinad karakterisering av miRNA uttrycket vid psoriasis med RNA sekvensering och identifierat miRNA med förändrat uttryck just i hudcellerna; ett av de identifierade miRNA är miR-149. Syftet med detta projekt är utforska rollen för de identifierade epidermala miRNA vid psoriasis, med initial fokus på miR-149, i cellkultur och med hjälp av musmodeller. Vi kommer att undersöka (1) vilka faktorer/cytokiner/behandlingar reglerar miR-149 (2) vilka gener, signalvägar och cellulära funktioner regleras av miR-149 i keratinocyterna (3) hur hudinflammationen påverkas av förändrade miR-149 nivåer i musmodeller (4) hur miRNA, som utsöndras från cellerna i exosomer, påverkar de omgivande cellernas funktion i huden (5) funktionen för nya, hittills ej karakteriserade miRNA som identifierats med RNA sekvensering. Denna studie kommer att ge nya insikter i miRNA-cytokin nätverk vid psoriasis och kan kan tjäna som underlag vid utveckling av nya, miRNA-baserade läkemedel. Undersökning av exosomala miRNA kan ge en ny vinkel i vår kunskap om intercellulär kommunikation i huden.