Atopic dermatitis
« Gå tillbaka

Influence of UV-irradiation and identification of biomarkers for initiation of malignant melanoma and tumor progression


Huvudsökande: Inger Rosdahl
Arbetsplats: Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, Linköping


Sverige är en av de länder i världen som har allra högst incidence av malignt melanom. Malignt melanom är också den hudcancerform som har högst dödlighet och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige idag. Den viktigaste riskfaktorn för att utveckla malignt melanom är solning. I vår forskning studerar vi UV-strålarna skadeeffekter på hudcellerna och hur dessa leder till melanomutveckling, samt hur UV-strålarna påverkar spridning av melanom. Eftersom det inte är möjligt att utsätta frivilliga försökspersoner för skadlig UV-strålning och det inte finns djurmodeller för denna typ av studier har vi utvecklat en artificiell hud, som efterliknar struktur och funktion i människans hud. Den artificiella huden kan utsättas för skadlig UV-strålning och gener som har betydelse för strålskadorna kan studeras. I denna experimentella modell kan vi också odla celler från olika förstadier till melanom, exempelvis celler från födelsemärken samt från celler i primära och metastaserande melanom. I dessa experiment undersöker vi hur UV-strålning påverkar melanomcellernas rörelse och stimulering av spridning. Måletsättningen är att forskningsprojektet kommer att bidra med värdefull kunskap om hur hudens olika celltyper reagerar på UV strålning, hur dessa samverkar med varandra, samt hur hudcancer kan uppstå och spridas. Syftet är vidare att kunskapen på sikt skall kunna förbättra solskyddet samt att ge möjligheter att förhindra spridning av hudcancern.