Hudsjukdomar och allergiska utslag på kroppen

Om HudFonden - vi stödjer forskning inom dermatologi, hudsjukdomar och venereologi, könssjukdomar

HudFonden är paraplynamn för de tre stiftelserna:

  • Edvard Welanders Stiftelse (org.nr 802008-1082) 
  • Finsenstiftelsen (org.nr 813600-1701) 
  • Insamlingsstiftelsen Hudfonden (org.nr 802478-8476)

Om Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen

Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen har anor från tidigt 1900-tal. Sedan 1960-talet har stiftelsernas donationskapital varit investerat i värdepapper vars avkastning bidragit till främjande av akademiskt bedriven vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis inom ämnesgrupperna dermatologi och venereologi. Under senare år har stiftelserna gemensamt profilerat sig under arbetsnamnet HudFonden.

De ekonomiska målen för Hudfonden är:

  • att på kort sikt säkerställa en stabil nivå för forskningsanslagen
  • att på medellång sikt arbeta för en real tillväxt i forskningsanslagen
  • att på lång sikt arbeta för en real tillväxt av såväl forskningsanslag som av förmögenhetens värde

Genom en framgångsrik förvaltning har såväl forskningsanslagen som stiftelsekapitalet över tid vuxit i reala termer. Hudfonden har härigenom kommit att bli den enskilt största privata finansiären av svensk dermatologisk forskning.

Förmögenheten investeras väsentligen i svenska aktier och räntebärande placeringar.

Denna strategi har resulterat i att Edvard Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen under perioden år 2000–2021 bidragit med ca 175 MSEK till stöd för svensk dermatologisk forskning.

Årsresultat2021
0
betalades ut från Welander/Finsen stiftelserna till 2021 års ansökningar

Om Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Svensk akademiskt bedriven forskning inom ämnesområdet dermatologi (läran om huden och dess sjukdomar) och venereologi (sexuellt överförbara infektioner)  har en stark ställning internationellt. Behovet av medicinska framsteg inom området är dock stort samtidigt som tillgänglig finansiering av forskningen är begränsad.

Insamlingsstiftelsen Hudfonden grundades 2015 på initiativ av styrelserna för Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Härigenom skapades en kanal för löpande insamling av gåvor till forskningen, och ett publikt fönster genom vilket de medicinska behoven inom området hudsjukdomar kan synliggöras.

Insamlingsstiftelsen Hudfonden hälsar dig varmt välkommen att skänka en slant, stor som liten, för att ytterligare stärka svensk dermatologisk forskning. Ditt bidrag gör skillnad!