Ordförandet har ordet

Jag har sedan mitten på hösten 2018 fått förmånen att vara som ordförande i Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Stiftelserna spelar en viktig roll för att stimulera och stödja forskning inom områdena Dermatologi och Venereologi. Betydelsen av stiftelserna verksamhet har ökat allt mer mot bakgrund av de ökande behoven av medicinsk forskning och behandling inom dessa områden.

Stockholm i december 2018
Lars Nordstrand, ordförande

Nyheter

Välkommen till Hudfondens nya hemsida!

2019 kommer att präglas av vår ambition att förbättra kommunikationen med forskare, bidragsgivare och patienter. Den nya hemsidan är en viktig del i att nå ut till alla våra intressenter. Här finns rapporter om pågående forskningsaktiviteter; man kan se till vad våra bidrag går; lämna synpunkter; samt mycket mer.

Vi kommer även att steg för steg förenkla administrationen kring hanteringen av bidragsansökningarna och betalningsadministrationen. 2018 blev ett rekordår för beviljade bidrag. Vi hoppas att fortsatt kunna hålla en hög nivå i anslagen till kvalificerade ansökningar.

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Marie Virtanen
Inst . med vetenskaper, Hud och könssjukdoma

Detection of new mutations in patients with Epidermolysis Bullosa Simplex

Epidermolysis bullosa simplex (EBS) är en ärftlig hudsjukdom där man pga svaghet i huden får blåsor efter lättare nötning av huden. De flesta får problem med blåsor på händer och fötter men det kan även komma på andra ställen på kropp…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris