bidrag

Om våra forskare

Forskningen stödd av Edward Welanders Stiftelse och Finsenstiftelsen (och framledes HudFonden) bedrivs till stora delar inom ett antal universitetssjukhus. Forskningen följs noga av medlemmarna i styrelsen i syfte att säkerställa att medlen används så effektivt som möjligt. Finns det då spår av forskning som finansierats genom HudFondens ägare i dagens läkemedel? Welander-Finsen stödd forskning har under åren bidragit till att svensk dermato-venereologisk forskning haft en stark ställning internationellt och förbättrat diagnostik och behandling av så vitt skilda sjukdomar som psoriasis, allergiskt eksem, hudtumörer, ärftliga hudsjukdomar, svårtläkta bensår samt smittsam klamydia och viruskondylom.

Behoven framåt är oändliga.