Ordförande har ordet

Jag har sedan mitten på hösten 2018 fått förmånen att vara som ordförande i Edvard Welanders stiftelse och Finsenstiftelsen. Stiftelserna spelar en viktig roll för att stimulera och stödja forskning inom områdena Dermatologi och Venereologi. Betydelsen av stiftelserna verksamhet har ökat allt mer mot bakgrund av de ökande behoven av medicinsk forskning och behandling inom dessa områden.

Stockholm i december 2018
Lars Nordstrand, ordförande

Nyheter

Välkommen till Hudfondens nya hemsida!

2019 kommer att präglas av vår ambition att förbättra kommunikationen med forskare, bidragsgivare och patienter. Den nya hemsidan är en viktig del i att nå ut till alla våra intressenter. Här finns rapporter om pågående forskningsaktiviteter; man kan se till vad våra bidrag går; lämna synpunkter; samt mycket mer.

Vi kommer även att steg för steg förenkla administrationen kring hanteringen av bidragsansökningarna och betalningsadministrationen. 2018 blev ett rekordår för beviljade bidrag. Vi hoppas att fortsatt kunna hålla en hög nivå i anslagen till kvalificerade ansökningar.

Rapport från forskarna*

Huvudsökande: Jakob Wikström
Dermato-Venereology Unit, Dep. of Medicine Solna, Dermato-Venereology, Karolinska University Hospital

ER stress in chronic leg ulcers: a novel treatment strategy?

Bakgrund: Kroniska bensår är ett stor medicinskt problem. Vid sårläkning när vävnaden återuppbyggs har cellerna ett stort behov av proteintillverkning för att bygga nya celler och intercellulärsubstans. Många proteiner behöver för att fun…
Läs mer »
* slumpmässigt utvalda
Allergic rash on the body
Psoriasis vulgaris